23.02.2018

Отборът

Владимир Иванов
Главен асистент
Константин Димов
Лидер
Ангел Александров
Машиностроителен факултет, магистратура специалност „Проектиране на иновативни инженерни продукти“
Интересите ми са в областта на проектирането, както и в моторспорта. Занимавам се активно с конструиране, машинно инженерство, инженерен дизайн, CAD. Проектирал съм тръбната рамка на болид 2017, елементи от задвижването на болид 2017, кормилната система на болид 2017. От тази година участвам и в проекта “Da-Space Lab”, където разработвам диференциал с ограничено приплъзване. Извън ТУ-София работя по различни проекти, свързани с проектиране. Софтуер – Solidworks, Siemens NX.
Борислав Миленов
ФаГИОПМ, Общо машиностроене (на немски език)
Моята страст... не е една. Интересувам се от технологични иновации, възобновяеми енергийни източници, история, спорт... всичко, което ни прави активни жители. Допада ми да съм в екипа, изготвящ рамата на болида, тъй като придобивам нови познания, чието приложение виждам, както в автомобилите, така и в други интересни области на конструирането.
Езици – Немски, Английски и Руски
Теофил Джамбазов
Софийски университет, Физически факултет, "Фотоника и лазерна физика"
Интереси - механика, CAD чертане и 3D проектиране, полимери, аеродинамика, биомеханика Английски език
Петър Йовчев